Автомобиль көлігі иелерінің АҚЖ-ын ерікті сақтандыру

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру — сақтандырылған тұлғаның көлік құралын қауіпсіздігі жоғары көз ретінде пайдалануының нәтижесінде үшінші тұлғалардың (Пайда алушылардың) өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтіргені үшін үшінші тұлғаларға (Пайда алушыларға) сақтандыру төлемін төлеуді қарастырады

Сақтандыру тәуекелдері:

Сақтандыру сомасы

Сақтандыру келісімшарты бойынша сақтандыру сомасы Тараптардың келісімімен белгіленеді.

Сақтандыру сыйлықақысы

Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері сақтандыру сомасының және тарифтік мөлшерлеменің мөлшерлеріне қарай белгіленеді.

Автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру бойынша тарифтік мөлшерлемелер

Тәуекел тобының (түрінің) атауы Ең төмен тарифтік мөлшерлеме, % Базалықтарифтік мөлшерлеме, % Ең жоғарытарифтік мөлшерлеме, %
Тәуекелдердің толық пакеті 0,045 0,302 7,57
көлік құралын пайдалануға байланысты жәбірленушінің еңбекке қабілеттілігін жоғалтуы немесе оның қайтыс болуы 0,022 0,151 3,78
көлік құралын пайдалануға байланысты жәбірленушіге тиесілі мүліктің жойылуы немесе бұзылуы 0,022 0,151 3,78

Франшиза

Сақтандыру келісімшартымен франшиза қарастырылады. Франшизаның түрі мен мөлшері Тараптардың келісімімен белгіленеді және не сақтандыру сомасының пайызымен, не болмаса абсолютті мөлшерде белгіленеді. Егер бірнеше сақтандыру жағдайы басталса, франшиза олардың әрбірі үшін төленеді.

css.php