«Виктория» сақтандыру компаниясының сертификаттары

Мемлекеттік тіркеу туралы анықтама

Мемлекеттік тіркеу туралы анықтама

Сапа менеджменті жүйесінің ISO 9001-2016 стандартына сәйкестік сертификаты

vic-cert-2019-kz vic-cert-2019-ru

Рейтингі: A.M.Best

Осы веб-сайтта жарияланған А.М. Best рейтингі туралы есеп A.M.Best лицензиясы бойынша жарияланады және «Виктория» СК» АҚ компаниясының өнімдері мен қызметтерін нақты немесе жанама түрде мақұлдамайды. A.M.Best рейтингтік есептер A.M.Best меншігі болып табылады және оны A.M.Best жазбаша келісімінсіз қайта шығаруға немесе таратуға болмайды. Осы веб-сайтқа кірушілер осы жерде көрсетілген рейтингі туралы есептің бір көшірмесін өздеріне жеке пайдалану үшін басып шығаруға құқылы. Кез келген басқа басып шығару, көшірме немесе тарату қатаң тыйым салынады.

А.М. Best рейтингі үнемі қарастырылып, өзгертілуі немесе расталуы мүмкін. Ағымдағы рейтингті растау үшін http://www.ambest.com/  сайтына кіріңіз.

Рейтинговый отчет A.M.Best, опубликованный на данном сайте, публикуется по лицензии компании A. M. Best и не представляет собой явного или косвенного одобрения продуктов или услуг АО «СК «Виктория». Рейтинговые отчеты  A.M.Best являются собственностью компании A. M. Best и не могут быть опубликованы или распространены без письменного согласия компании A. M. Best. Посетителям данного веб-сайта разрешается распечатать один экземпляр рейтингового отчета, отображаемого здесь, для собственного использования. Любая другая печать, копирование или распространение строго запрещены.

Рейтинги A.M.Best постоянно пересматриваются и могут быть изменены или подтверждены. Для подтверждения текущего рейтинга посетите http://www.ambest.com/ .

Best’s Rating Report reproduced in this site appear under licence from A.M.Best Company and do not constitute, either expressly or implicitly, an endorsement of JSC «IC «Victoria»’s products or services. Best’s Rating Reports are the copyright of A.M.Best Company and may not be reproduced or distributed without the express written consent of A.M.Best Company. Visitors to this website are authorised to print a single copy of the rating report displayed here for their own use. Any other printing, copying or distribution is strictly prohibited.

Best’s ratings are under continual review and subject to change or affirmation. To confirm the current rating visit http://www.ambest.com/ .

css.php