Cақтандыру

Оқытушы видеороликтер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің №338 Қаулысымен, қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігімен бекітілген халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бойынша шараларды іске асыру шегінде оқытушы видеороликтер әзірленді. «Виктория» СК АҚ» веб-сайтының тұтынушыларына сақтандыру, киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету және алаяқтардан балаларды қорғау мәселелерін қамтитын материалдармен танысуды ұсынамыз. Сақтандыру дегеніміз не Киберқауіпсіздік Балаларды алаяқтардан қорғаңыз

Заң кеңесшілері мен адвокаттардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру

Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыру нәтижесінде келісімшартқа сәйкес заңи көмек көрсететін үшінші тұлғаларға келген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі — сақтандыру нысаны болып табылады. Сақтанушы сонымен қызмет көрсету туралы келісімшарт (өзарашарт) жасаған және соның пайдасына сақтандыру келісімшарты жасалған жеке немесе заңды тұлға-заңи қызметтерді тұтынушы — пайда алушы болып […]

Ғарыш объектілерін сақтандыру

Сақтандыру объекті – ғарыш объектін иелену, пайдалану және билік жүргізу кезеңінде оның опат болуы, жойылуы, із-түзсіз жоғалуы немесе бұзылуы салдарынан күтілмеген шығыстар мен залалдарға байланысты Сақтанушының мүліктік мүддесі. Сақтандыру мәні – сақтандыру келісімшартында айтылған сақтандыру жағдайының нәтижесінде және белгіленген сақтандыру арқылы қорғау қолданысының кезеңінде сақтандыру келісімшартында белгіленген ғарыш қызметінің кезеңінде Сақтанушының мүліктік мүддесін сақтандыру. Жерүсті […]

Ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Ғарыш объектілерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру заңды және жеке тұлғалармен ғарыш қызметін атқару нәтижесінде үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне, сонымен қатар қоршаған ортаға зиян келгені үшін ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру келісімшартын жасау арқылы жүзеге асырылады. Сақтандыру объектілері Сақтандыру объекті – Сақтанушының ғарыш объектілерін пайдалануына байланысты жәбірленуші деп танылған үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына […]

Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру

Сақтанушы (Сақтандырылған тұлға) жүзеге асырған кәсіби қызметінің нәтижесінде үшінші тұлғаның өміріне, денсаулығына және/немесе мүлкіне келтірген зиянды Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен белгіленген өтеу міндетіне байланысты Сақтанушының (Сақтандырылған тұлғаның) мүліктік мүддесі – сақтандыру объекті болып табылады. Сақтанушыға төменде көрсетілген жағдайларда жауапкершілік артылады: егер жәбірленушінің өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне келтірілген зиян Сақтанушының (Сақтандырылған тұлғаның) Сақтандыру келісімшартында көрсетілген кәсіби […]

Су көлігін сақтандыру

Сақтанушының су көлігіне иелік етуіне, пайдалануына және оған билік етуіне байланысты сол су көлігінің бұзылуының немесе жойылуының (оны біреудің айдап кетуінің, ұрлауының), оған: моторының, такелажының, ішкі өңделімінің, жабдығының және т.б. қоса бұзылуының немесе жойылуының салдарынан Сақтанушының (Пайда алушының) мүліктік мүддесі – сақтандыру нысаны болып табылады. Сақтандыруға қабылданады: Тағайындалуына, жүзу ауданына, құрылған материалына, қозғалтқыш түріне (қозғалтқышына: […]

ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫҢ АҚЖ-СЫН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Сақтанушының Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін атқару іс-әрекеттерінің салдарынан атқару өндірісіне қатысушыларға және басқа тұлғаларға (бұдан әрі мәтін бойынша – Пайда алушылар) келген залалды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері – сақтандыру нысаны болып табылады. Сақтанушының атқару іс-әрекеттерін жасау кезінде қандай да бір абайсыз бұзылымдарға немесе аңдаусыз қателерге және олқылықтарға байланысты үшінші тұлғаларға келген мүліктік зиянды […]

Ауырып қалу жағдайынан ерікті сақтандыру

Ауырып қалу жағдайынан ерікті сақтандыру келісімшартымен қарастырылған көлемде медициналық көмек беру және медициналық қызметтер көрсету бойынша шығындарды өтеуге байланысты Сақтанушыға төмемдер төлеуді қарастырады.

Міндетті экологиялық сақтандыру

Міндетті экологиялық сақтандыру ҚР «Міндетті экологиялық сақтандыру туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Міндетті экологиялық сақтандырудың нысаны болып шаруашылық және өзге қызметтердің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын тұлғаның, оның қоршаған ортаның апаттық ластануының нәтижесінде Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен белгіленген үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне және/немесе қоршаған ортаға келтірілген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі табылады. Міндетті […]

Жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру

Жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру (АҚЖМС) ҚР «Жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылады. Жеке нотариустардың АҚЖМС нысаны болып жеке нотариустың нотариалдық іс-әрекеттерді жүзеге асыруының нәтижесінде үшінші тұлғаларға келтірілген зиянды оның өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері табылады. Аталған нотариалдық іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін жеке нотариус Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңына […]