Қаржылық сауаттылық

Комиссиялық сыйақының лимиттері

Сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша комиссиялық сыйақылардың минималды және максималды мөлшерлері туралы ақпарат төменде көрсетілген. Комиссиялық сыйақылардың мөлшерлемелері көрсетілген файлды сілтеме бойынша жүктеп алуға болады.
БЕКІТІЛДІ
“Виктория” СК» АҚ Басқармасының
2024 жылғы «16» қаңтардағы №01 Хаттама, 16.00 сағ.
Әрекет ету кезеңі: 01.01.2024 бастап 01.01.2027 дейін
“ВИКТОРИЯ” СК» АҚ-НЫҢ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕР
№ п/пСақтандыру сыныптарының атауыСақтандыру сыйлықақысы-ның %-мен есептелетін комис-сиялық сыйақының ең аз мөлшеріСақтандыру сыйлықақысы-ның %-мен есептелетін ко-миссиялық сыйақының ең көп мөлшері
1.Жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру0,0040,00
2.Ауырып қалу жағдайынан ерікті сақтандыру0,0055,00
3.Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру0,0050,00
4.Теміржол көлігін ерікті сақтандыру0,0030,00
5.Әуе көлігін ерікті сақтандыру0,0030,00
6.Су көлігін ерікті сақтандыру0,0030,00
7.Ғарыш объектілерін ерікті сақтандыру0,000,00
8.Жүктерді ерікті сақтандыру0,0040,00
9.Сақтандыру қызметі туралы заңның 6-бабының 2-тармағының 3)-7) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, мүлікті залалдан ерікті сақтандыр0,0050,00
10.Автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру0,0040,00
11.Әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру0,0030,00
12.Су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру0,0030,00
13.Ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру0,000,00
14.Кәсіби жауапкершілігін ерікті сақтандыру0,0040,00
15.Сақтандыру қызметі туралы заңның 6-бабының 2-тармағының 9), 10), 11), 11-1) және 11-2) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру0,0040,00
16.Өзге қаржылық залалдардан ерікті сақтандыру0,0030,00
17.Ерікті титулдық сақтандыру0,0050,00