Сақтандыру түрлері

Міндетті сақтандыру

страхование перевозчика

ГПО ПП

Тасымалдаушының Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен белгіленген жолаушыларды тасымалдау кезінде олардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі – тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру нысаны болып табылады.

Обязательное автострахование (1)

Егер көлік құралы иесінде көлік құралы иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру келісімшарты болмаған жағдайда көлік құралын пайдалануға болмайды. Жәбірленуші деп танылған адамдардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне келтірілген зиянды өтеу бойынша сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің туындау фактісі сақтандыру жағдайы деп танылады.

Страхование частных нотариусов

ГПО ЧН

Жеке нотариустың нотариалдық іс-әрекеттерді жасауының нәтижесінде үшінші тұлғаларға келген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі – жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру нысаны болып табылады. Жеке нотариус нотариалдық іс-әрекеттерді жүзеге асыруы үшін Қазақстан Республикасының нотариат туралы заңнамасына сәйкес жеке нотариустың жауапкершілігін міндетті сақтандыру келісімшартын жасауға міндетті.

Frame 4

ГПО ОО

Қауіпті объект иесінің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен белгіленген үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне қауіпті өндірістік фактормен келтірген зиянды өтеу міндеттемесіне байланысты мүліктік мүддесі – қауіпті объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру нысаны болып табылады.

Экологическое страхование

ГПО ЭО

Шаруашылық және басқа қызметтің экологиялық қауіпті түрлерін жүзеге асыратын тұлғаның Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен белгіленген қоршаған ортаны апаттық ластау нәтижесінде үшінші тұлғаның өміріне, денсаулығына, мүлкіне және (немесе) қоршаған ортаға келген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі – міндетті экологиялық сақтандыру нысаны болып табылады.

Ерікті сақтандыру

Frame 4 (1)

ДС

Бұл – сақтандырушыны белгілі мөлшерден аспайтын залалды өтеуден азат ету шарасы. Ерікті сақтандыру – сақтандырушы үшін кепілдік болып табылады, сондықтан сақтанушы кейіннен сақтандыру келісімшартын жасаған кезде өз мүлкіне мұқият қарайтын болады.