Қаржылық сақтандыру

Қаржы институттарының қарыз алушылары мен клиенттерін сақтандыру

Қаржы институттарының (екінші деңгейлі банктердің, ипотекалық және микрокредиттік ұйымдардың, лизингі компанияларының) қарыз алушылары мен клиенттерін сақтандыру бағдарламасы Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) сақтандыру келісімшарттарында көрсетілген, кепілзат ретінде рәсімделген немесе қаржы лизингіне берілген жылжымалы/жылжымайтын мүлкін иеленуіне, пайдалануына, оған өкім жүргізуіне байланысты, сондай-ақ сақтандыру жағдайы басталған кезде туындауы мүмкін қосымша шығындарға байланысты Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін мүліктік мүдделері […]