Ерікті сақтандыру

Ерікті сақтандыру (добровольное страхование)

Мүлікті сақтандыру

Титулды сақтандыру

Осы Қағидалар бойынша сақтандыру объектісі сақтанушының мүлікті қайтарып алуға байланысты меншік құқығын жоғалту, сондай-ақ соттың сатып алу-сату мәмілесін тануы нәтижесінде мүлікті жоғалту тәуекелімен байланысты мүліктік мүдделері болып табылады. сыйға тарту, айырбастау, өсиет ету, жекешелендіру жарамсыз деп танылады.

Әуе көлігін сақтандыру

Сақтандыру объектісі Сақтанушының көліктің бүлінуіне, жоғалуына, қайтарылмауына немесе жойылуына (ұрлауына, ұрлануына) байланысты әуе көлігін (бұдан әрі – көлік) иеленуіне, пайдалануға және оған билік етуге байланысты мүліктік мүдделері болып табылады. Сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру оқиғасының нәтижесі.

Темір жол көлігін сақтандыру

Сақтандыру объектісі Сақтанушының көліктің бүлінуіне, жоғалуына, қайтарылмауына немесе жойылуына (ұрлауына, ұрлануына) байланысты темір жол көлігін (бұдан әрі – көлік) иеленуіне, пайдалануға, оған билік етуге байланысты мүліктік мүдделері болып табылады. Сақтандыру шартында көрсетілген сақтандыру оқиғасының нәтижесі.

Заң кеңесшілері мен адвокаттардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру

Сақтанушының (сақтандырылған тұлғаның) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыру нәтижесінде келісімшартқа сәйкес заңи көмек көрсететін үшінші тұлғаларға келген зиянды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүддесі — сақтандыру нысаны болып табылады. 

Ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

Ғарыш объектілерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру заңды және жеке тұлғалармен ғарыш қызметін атқару нәтижесінде үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне, сонымен қатар қоршаған ортаға зиян келгені үшін ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру келісімшартын жасау арқылы жүзеге асырылады.

Ғарыш объектілерін сақтандыру

Сақтандыру объекті – ғарыш объектін иелену, пайдалану және билік жүргізу кезеңінде оның опат болуы, жойылуы, із-түзсіз жоғалуы немесе бұзылуы салдарынан күтілмеген шығыстар мен залалдарға байланысты Сақтанушының мүліктік мүддесі.

Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру

Сақтанушы (Сақтандырылған тұлға) жүзеге асырған кәсіби қызметінің нәтижесінде үшінші тұлғаның өміріне, денсаулығына және/немесе мүлкіне келтірген зиянды Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен белгіленген өтеу міндетіне байланысты Сақтанушының (Сақтандырылған тұлғаның) мүліктік мүддесі – сақтандыру объекті болып табылады.

Су көлігін сақтандыру

Сақтанушының су көлігіне иелік етуіне, пайдалануына және оған билік етуіне байланысты сол су көлігінің бұзылуының немесе жойылуының (оны біреудің айдап кетуінің, ұрлауының), оған: моторының, такелажының, ішкі өңделімінің, жабдығының және т.б. қоса бұзылуының немесе жойылуының салдарынан Сақтанушының (Пайда алушының) мүліктік мүддесі – сақтандыру нысаны болып табылады.

ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫҢ АҚЖ-СЫН ЕРІКТІ САҚТАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Сақтанушының Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін атқару іс-әрекеттерінің салдарынан атқару өндірісіне қатысушыларға және басқа тұлғаларға (бұдан әрі мәтін бойынша – Пайда алушылар) келген залалды өтеу міндетіне байланысты мүліктік мүдделері – сақтандыру нысаны болып табылады.

Авто VIP — Мүліктік сақтандыру бағдарламасы

Сақтанушының сақтандырылған мүлікке иелік ету және өкім жүргізу нәтижесінде сақтандыру жағдайының басталу салдарынан келген күтілмеген шығыстар мен залалдарға байланысты мүліктік мүддесі – сақтандыру объекті болып табылады.

Auto-option сақтандырылған бағдарламасы

Сақтандырылған көлік құралын иелену, пайдалану және оған өкім жүргізу нәтижесінде сақтандыру жағдайының басталуы салдарынан келген күтілмеген шығындар мен зияндарға байланысты Сақтанушының мүліктік мүддесі сақтандыру нысаны болып табылады.

Auto-access сақтандыру бағдарламасы

Сақтандырылған көлік құралын иелену, пайдалану және оған өкім жүргізу нәтижесінде сақтандыру жағдайының басталуы салдарынан келген күтілмеген шығындар мен зияндарға байланысты Сақтанушының мүліктік мүддесі сақтандыру нысаны болып табылады.

Менің көршілерім – пәтер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру бағдарламасы

Сақтанушының өзіне меншік құқығында тиесілі пәтерін пайдаланудың нәтижесінде үшінші тұлғалардың мүлкіне келтірген зиянды өтеу туралы Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен белгіленген міндеттемелеріне байланысты мүліктік мүдделері сақтандыру нысаны болып табылады.

«Менің үйім» жылжымайтын мүлікті ерікті сақтандыру бағдарламасы

Сақтанушының Сақтандыру келісімшартында көрсетілген жылжымайтын мүлікке иелік ету, оны пайдалану, өкім жүргізуге, сондай-ақ Бағдарламада қарастырылған сақтандыру жағдайы басталған кезде туындауы мүмкін күтілмеген шығыстарға байланысты мүліктік мүддесі – сақтандыру объекті болып табылады.

«Менің пәтерім» ерікті сақтандыру бағдарламасы

Жылжымайтын мүлік иесінің (бұдан әрі мәтін бойынша – Сақтанушының) Сақтандыру келісімшартында көрсетілген жылжымайтын мүлікке иелік ету, оны пайдалану, өкім жүргізуге, сондай-ақ Бағдарламада қарастырылған сақтандыру жағдайы басталған кезде туындауы мүмкін күтілмеген шығыстарға байланысты мүліктік мүддесі – сақтандыру объекті болып саналады.

Автомобиль көлігін ерікті сақтандыру

автомобиль көлігін ерікті сақтандыруСақтанушыға (Пайда алушыға) көлік құралының және/немесе оған орнатылған қосымша жабдықтың бұзылуының немесе жойылуының, айдап кетуінің, ұрлануының салдарынан келісімшартпен айтылған сақтандыру жағдайының (сақтандыру тәуекелінің) нәтижесінде сақтандыру төлемін төлеуді қарастырады.

Автомобиль көлігі иелерінің АҚЖ-ын ерікті сақтандыру

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру — сақтандырылған тұлғаның көлік құралын қауіпсіздігі жоғары көз ретінде пайдалануының нәтижесінде үшінші тұлғалардың (Пайда алушылардың) өміріне, денсаулығына және (немесе) мүлкіне зиян келтіргені үшін үшінші тұлғаларға (Пайда алушыларға) сақтандыру төлемін төлеуді қарастырады

Әуе көлігі иелерінің АҚЖ-ын ерікті сақтандыру

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру Сақтанушының әуе құралын кемесін пайдалануының нәтижесінде үшінші тұлғалардың (Пайда алушылардың) өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне зиян келтіруінің салдарынан үшінші тұлғаларға (Пайда алушыларға) сақтандыру төлемін төлеуді қарастырады

Ауылшаруашылық жануарларын ерікті сақтандыру

Ауылшаруашылық жануарларын ерікті сақтандыру – сақтандырылған жануарлардың өлуінің (оның ішінде амалсыз союдың), жоғалуының салдарынан, сондай-ақ жануарлардың саулығының құртылуына байланысты оларды емдеуге қажет шығындардың туындауының салдарынан Сақтанушыға сақтандыру төлемін төлеуді қарастырады.

Мүлікті залалдан ерікті сақтандыру

Мүлікті залалдан ерікті сақтандырукелісімшартта белгіленген оқиғаның немесе оқиғалар жиынтығының (сақтандырылған тәуекелдердің) басталуының нәтижесінде сақтандырылған мүліктің жойылу, бұзылу немесе оны жоғалту салдарынан сақтанушыға сақтандыру төлемін төлеуді қарастырады.

Жүктерді ерікті сақтандыру

жүктерді ерікті сақтандыру кез келген кездейсоқ немесе болуы мүмкін оқиғалардың басталуының нәтижесінде жүктің жоғалуының, жеткіліксіз болуының және/немесе зақымдануының (бұзылуының) салдарынан сақтанушыға сақтандыру төлемін төлеуді қарастырады.

Voluntary aircraft insurance (AERO CASCO)

Әуе көлігін ерікті сақтандыру (АЭРОКАСКО) Сақтанушыға ұшақтарды (планерлерді), тікұшақтарды, ұшақ пен тікұшақ қозғалтқыштарын, олардың қосалқы және ауыстырылатын бөлшектерін, сондай-ақ ерекше жабдықты жоғалтуды, олардың бұзылуының салдарынан келісімшартпен айтылған сақтандыру жағдайының (сақтандыру тәуекелінің) нәтижесінде сақтандыру төлемдерін төлеуді қарастырады.

Жеке сақтандыру

Шетелге шығатын азаматтардың медициналық және/немесе медициналық-көліктік шығындарын ерікті сақтандыру ережелері

Егер Сақтандырылған тұлға медициналық және медициналық-көліктік қызметтер үшін өзі дербес төлем жасаса, осы Шарттардың ережелері сақталған кезде Сақтандырушы аталған шығындарды Сақтандырылған тұлғаның (өзге уәкілетті тұлғаның) жазбаша өтінішінің және түпнұсқа құжаттардың негізінде өтейді.

Жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру

Жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру Сақтанушының өміріне және денсаулығына жазатайым оқиғадан (сақтандыру келісімшартына қатысты жазатайым оқиға деп Сақтанушының ағзасына сыртқы механикалық, электр, химиялық немесе термикалық күштердің әсер етуінің нәтижесінде денсаулығына зиян, жарақат …

Азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру кәсіби және өзге қызметін жүзеге асырудың нәтижесінде үшінші тұлғалардың (Пайда алушының) өміріне, денсаулығына немесе мүлкіне зиян келудің салдарынан үшінші тұлғаларға (Пайда алушыларға) сақтандыру төлемін төлеуді қарастырады. 

Қаржылық сақтандыру

Қаржы институттарының қарыз алушылары мен клиенттерін сақтандыру

Қаржы институттарының (екінші деңгейлі банктердің, ипотекалық және микрокредиттік ұйымдардың, лизингі компанияларының) қарыз алушылары мен клиенттерін сақтандыру бағдарламасы

Құрылыс-монтаж жұмыстарын ерікті сақтандыру

құрылыс-монтаж жұмыстарын ерікті сақтандыру Сақтанушыға төменде көрсетілген жағдайлардың салдарынан сақтандыру төлемін төлеуді қарастырады…

Өзге қаржы шығындарынан ерікті сақтандыру

өзге қаржы шығындарынан ерікті сақтандырутабысын жоғалтудың, қолайсыз табиғат құбылыстарының, үздіксіз, күтілмеген шығындардың, нарықтық құнын жоғалтудың, Сақтанушының контрагентінің келісімшарттағы міндеттемелерін орындамауының (лайықты орындамауының) салдарынан және қаржылық-шаруашылық қызметін жүзеге асырудың…